ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

วีดีทัศน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

ภาพวิสัยทัศน์

วีดีทัศน์การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล

กลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ

Facebook โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

เพลงเชิ้งโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

ภาพกิจกรรมของเรา

แผนที่การเดินทาง โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี

www.pracharat.com โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 "ลูกประชารัฐสามัคคี เป็นคนดีของสังคม"

ข้อมูลเว็บมาสเตอร์โรงเรียน
Thursday the 29th. ที่ตั้ง 275 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทร. 044-419994 โทรสาร. 044-419203